Aki Takase et Louis Sclavis, YOKOHAMA HATSU - KYOZO (répétition générale)
Yokohama Red Brick Warehouse Hall, 10/07/2009

© Photo: Kazue Yokoi


Aki Takase Louis Sclavis Japan Tour 2009

previous page
return